Vše pro Vaše stránky, firmu, kancelář

Orientační ceník

Tvorba webu

Uvedené ceny jsou pouze orientační a mohou se lišit podle rozsahu konkrétního webu, použitých modulů a komponent. Použitý redakční systém Joomla je poskytován zdarma, stejně jako některé jeho doplňky. Pro e-komerční doplňky je nutné zakoupit licenci. Cenu licence pro požadovaný doplněk sdělím vždy před vlastní realizací.

Registrace doménového jména a pronájem prostoru pro webhosting platí jeden rok a je nutné je každoročně prodlužovat. 

  • Registraci domény zajišťuji jménem klienta a na jeho účet, doména je tak v jeho vlastnictví. Faktury za registraci a prodloužení domény zasílá klientovi přímo registrátor. Cenu určuje registrátor a v průběhu doby se může měnit.
  • Pronájem prostoru pro webhosting a jeho následnou správu zajišťuji na vlastní účet a cenu fakturuji klientoovi po uhrazení poplatku na následující období. Klientovi účtuji pouze cenu určenou posktovatelem webhostingu. Cenu určuje poskytovatel webhostingu a může se v průběhu doby měnit.
    • V případě zájmu zajistím webhosting jménem a na účet klienta. 
    • Na přání klienta zajistím zbezpečení webu serverovým certifikátem SSL s následným provozem stránek protokolem https (se šifrovaným přenosem dat)
  • Údržba webu zahrnuje technickou podporu pro klienta, zajištění bezproblémového provozu webu, aktualizace redakčního systému a jeho doplňků.
  • Aktualizace obsahu webu, texty, fotografie apod., si zajišťuje klient vlastními silami. Pokud tak z jakéhokoli důvodu učinit nemůže, zajistím aktualizace na základě jeho požadavků.

Fotografické práce

Cena za fotografické práce se skládá z několika položek. Tvoří je především náklady na cestu na místo fotografování, hodinová sazba za pořízení fotografií, sazba za úpravu digitálních fotografií v počítači a cena za licenci, opravňující klienta k nakládání s pořízenými fotografiemi.

Další položkou mohou tvořit náklady na uložení pořízených fotografií na médium (vypálení na CD nebo DVD)

Fotografie je autorským dílem, chráněným autorským zákonem, č. 121/2000 Sb. ve zění pozdějších předpisů. Licenční smlouva se řídí ustanovením tohoto zákona. Znění části zákona, upravující podmínky licenční smlouvy - Úprava smluvních typů (Díl 6), Autorský zákon č. 121/2000 Sb.

PoložkaCena
Náklady na dopravu 5,00 Kč/km
Hodinová sazba - pořízení fotografií 150,00 Kč
Úprava fotografií - sazba za 1 ks 100,00 Kč
Licenční smlouva výhradní - sazba za jednu fotografii 500,00 Kč
Licenční smlouva nevýhradní - sazba za jednu fotografii 200,00 Kč
Vypálení fotografií na CD (DVD) 150,00 Kč
Vytvoření alba fotografií a jeho vypálení na CD (DVD) 250,00 Kč

Návrh nevýhradní licenční smlouvy (.pdf/695 kB)

Návrh výhradní licenční smlouvy (.pdf/491 kB)

Tvorba webových stránek - orientační ceník

PoložkaCena
 Registrace doménového jména (.cz)  *
 Pronájem webhostingu  **
 Redakční systém Joomla  0,00 Kč
 Zpracování grafického návrhu  2 000,00 Kč
 Vytvoření základní šablony  2 500,00 Kč
 Instalace  konfigurace redakčního systému  500,00 Kč
 Instalace doplňku a jeho konfigurace  250,00 Kč
 Správa a údržba webu (ročně)  1 500,00 Kč
 Aktualizace obsahu webu (na přání klienta)  400,00 Kč
 Celkem  6 750,00 Kč

Celková cena nezahrnuje poplatky za registraci (prodloužení) doménového jména a webhostingu, ani cenu aktualizací obsahu webu.

Pro školy, zájmové, dětské a sportovní organizace a kluby je možné dohodnout individuální slevy.

* ceník registrátora domén (forpsi)
** Ceník webhostingu (forpsi)

Správa PC a počítačových sítí

PoložkaCena
Vzdálená správa - čištění PC (cena za každých započatých 15 minut) 100,00 Kč
Vzdálená správa - instalace sw z instalačního média klienta (cena za každých započatých 15 minut) 150,00 Kč
Kompletní reinstalace (instalace nového počítače), vč. programového vybavení (u klienta) 400,00 Kč / hod
Obnovení systému 400,00 Kč / hod
Vytvoření malé počítačové sítě, do celkového počtu 5 PC 400,00 Kč / hod
Vytvoření zálohy dokumentů (cena za každých započatých 15 minut) 100,00 Kč
Vytvoření kompletní zálohy celého PC, vč. zálohy systému 400,00 Kč / hod
Obnovení smazaných dat na paměťových kartách a externích discích (u klienta) 400,00 Kč/ hod
Obnovení smazaných dat na paměťových kartách a externích discích (vzdáleným přístupem) (cena za každých započatých 15 minut) 150,00 Kč

Hosté

Právě přítomno: 141 hostů a žádný člen

IP vyhledání

ip address